Content materials and lectures

אל הנער הזה התפללתי

Articles to read

נחת לשכינה או לשכנה?

מאבק המלחמה בירידת הדורות מוטל על כתפי הדור הקודם כמובן: על האבות ולא על הבנים, כאשר ניצחון המאבק מהווה את נס היותנו עם אחד לאורך כל ההיסטוריה האנושית.
הנהגת ה’ המצופה מאיתנו מחייבת אהבה וקבלה, הכלה וסבלנות

קרא עוד »

מי צריך מסגרת?

מילים כמו ‘יעיפו אותך מהסמינר’ כבר אינן מהלכות עליה אימים. יעיפו? מצוין, זה יהיה הסוף לסאגה. אל תדאגו,

קרא עוד »